Du är här

Neurologisk Rehabilitering

Välkommen till neurologisk rehabilitering på Olivia rehabilitering! Vi erbjuder dagrehabilitering eller inneliggande rehabilitering med ledorden kunskap och känsla!

Rehabiliteringen vänder sig till dig som har en neurologisk diagnos så som MS, Stroke, Parkinsons sjukdom, neuromuskulär sjukdom, dystrophia myotonica, dystoni, hjärntumör, traumatiska skada med hjärn- eller ryggmärkspåverkan. Vi som arbetar här har många års erfarenhet och är specialiserade inom neurologisk rehabilitering. Genom träning på Olivia rehabilitering och samvaro med andra deltagare får du kunskap, styrka, teknik och hjälpmedel för att hantera vardagens utmaningar på bästa sätt!

Programmet

Varje dag består av träning anpassad just för dig. Syftet med programmet är att du ska få mer kunskap om din sjukdom, lära dig lyssna på din kropp och på de symtom du har. Vi ger dig mer kunskap om hur du på bästa sätt kan hantera dina besvär. Du får också möjlighet att utbyta erfarenhet med andra i samma situation.

Stor vikt läggs vid att du som deltagare känner att du har möjlighet att ha en aktiv del i din rehabilitering. Tillsammans lägger vi upp en rehabiliteringsplan för dig.

Arbetsterapeuten arbetar för att du ska få din vardag att fungera. Träningen sker både individuellt och i grupp och kan bestå av att stärka handfunktion och att träna finmotorik. Kognitiv träning utförs genom datorträning eller i en praktisk aktivitet. Du kan lära dig att bättre hantera besvär som fatigue, minne och koncentrationssvårigheter.  Det kan innefatta att hitta nya strategier för kunna utföra de aktiviteter du vill eller hitta kompensatoriska strategier genom hjälpmedel. Ibland behöver sinnet vila i en skapande aktivitet för att hitta återhämtning och då kan du måla, pyssla med mosaik, makramé, mm.

Sjukgymnasten träffar du dagligen för individuell sjukgymnastik. Träningen är anpassad efter dina symtom och behov med fokus på rörlighet, balans, styrka, kondition och förflyttningar. Du kan också delta i olika gruppträningar som balansgrupp, mattgrupp, sittande workout. Du kan även ståträna på tippbräda, cykla på motomed, träna på vibrationsplatta mm. Vi hjälper dig med information och utprovning av hjälpmedel.

När du avslutar din rehabiliteringsperiod får du ett program med hemövningar och får hjälp med vidare träning på din hemort eller kan du fortsätta träna hos oss på Olivia vänner varje måndag förmiddag kl 10.00-11.30.

Kuratorn ger information om samhällets stödinsatser samt stöd i praktiska frågor och samhällskontakter. Samtal individuellt och ibland grupp erbjuds för att få möjlighet att reflektera och sätta ord på tankar och känslor.

Logopeden hjälper dig med andnings-, röst- och språkträning samt provar vid behov ut kommunikationshjälpmedel. Har du svårigheter med sväljning kan du träna anpassad sväljteknik och/eller få kostanpassning.

Neurologen träffar du för inskrivning/utskrivning och konsultation gällande medicinska frågor.

Psykologen erbjuder individuella stöd- och krissamtal utifrån behov och önskemål. Det kan exempelvis handla om att bearbeta psykologiska följder av en diagnos, en funktionsnedsättning eller en jobbig behandling, likaväl som att förbereda en arbetsåtergång, hantera relationsproblem, ofrivillig passivitet eller ensamhet.

Rehabinstruktören hjälper dig att utveckla din träning i gymmet och tränar rullstolsteknik med dig.

Övriga aktiviteter: Under din rehabiliteringsperiod har du även möjlighet att delta i andra aktiviteter såsom ridning, yoga, stavgång, träning i bassäng, tennis och RGRM (Ronnie Gardners rytm och musikmetod).

Vi håller regelbundet diagnosinriktade föreläsningar där vi berättar om senaste forskningsrönen.
 

Välkommen till Olivia vänner

Efter att du avslutat din rehabiliteringsperiod kan du bli medlem i Olivia vänner där du får fortsätta träna i vårt gym, delta i stolgrupp, eller bara ta en fika. Du är välkommen varje måndag förmiddag 10.00-11.30.