Du är här

Dystrofia Myotonica

Varje dag består av träning anpassad just för dig. Syftet med programmet är att du ska få mer kunskap om Dystrofia Myotonica, lära dig lyssna på din kropp och på de symtom du har. Vi ger dig mer kunskap om hur du på bästa sätt kan hantera dina besvär. Du får också möjlighet att utbyta erfarenhet med andra i samma situation. Stor vikt läggs vid att du som deltagare känner att du har möjlighet att ta en aktiv del i din rehabilitering. Tillsammans lägger vi upp en rehabiliteringsplan för dig.

Arbetsterapeuten arbetar för att du ska få din vardag att fungera. Träningen sker både individuellt och i grupp och kan bestå av att stärka handfunktion och att träna finmotorik. Kognitiv träning utförs genom datorträning eller i en praktisk aktivitet. Du kan lära dig att bättre hantera besvär som fatigue, minne och koncentrationssvårigheter.  Det kan innefatta att hitta nya strategier för kunna utföra de aktiviteter du vill eller hitta kompensatoriska strategier genom hjälpmedel. Ibland behöver sinnet vila i en skapande aktivitet för att hitta återhämtning och då kan du måla, pyssla med mosaik, makramé, mm.

Sjukgymnasten träffar du dagligen för individuell sjukgymnastik. Träningen är anpassad efter dina symtom och behov med fokus på rörlighet, balans, styrka, kondition och förflyttningar. Du kan också delta i olika gruppträningar som balansgrupp, mattgrupp, sittande workout. Vi hjälper dig också med information och utprovning av hjälpmedel. När du avslutar din rehabiliteringsperiod får du ett program med hemövningar samt får hjälp med vidare träning på din hemort eller så kan du fortsätta träna hos oss på Olivia vänner två eftermiddagar i veckan.

Kuratorn erbjuder stödsamtal där möjlighet finns att få reflektera och sätta ord på den inre processen i en rehabilitering. Syftet är att stärka den egna förmågan till att hantera svårigheter, arbetssituation och hitta nya möjligheter till livskvalitet. Mindfulness är ett stödjande förhållningssätt i den processen.

Logopeden hjälper dig med andnings-, röst- och språkträning samt provar vid behov ut kommunikationshjälpmedel. Har du svårigheter med sväljning kan du träna anpassad sväljteknik och/eller få kostanpassning.

Neurologen träffar du för inskrivning/utskrivning och konsultation gällande medicinska frågor.

Psykologen erbjuder individuella stöd- och krissamtal utifrån behov och önskemål. Det kan exempelvis handla om att bearbeta psykologiska följder av en diagnos, en funktionsnedsättning eller en jobbig behandling, likaväl som att förbereda en arbetsåtergång, hantera relationsproblem, ofrivillig passivitet eller ensamhet.

Rehabinstruktören hjälper dig att utveckla din träning i gymmet.

Under din rehabperiod har du även möjlighet att delta i andra aktiviteter såsom ridning, yoga, stavgång, träning i bassäng, RGRM (Ronnie Gardners rytm och musikmetod). Vi håller regelbundet diagnosinriktade föreläsningar där vi berättar om senaste forskningsrönen.
 

Välkommen till Olivia vänner

Efter att du avslutat din rehabperiod kan du bli medlem i Olivia vänner och fortsätta träna i vårt gym, delta i workout, spela ett parti boule, Wii-spel eller bara ta en fika. Du är välkommen varje tisdag och torsdag eftermiddag.