Du är här

Lymfödemprogrammet

Den sista april kommer den specialiserade lymfödemrehabiliteringen att stänga.

 

På grund av detta kommer vi inte kunna ta emot fler remisser gällande lymfödemrehabilitering.