Du är här

Måltidsprofil

För dig som har en neurologisk diagnos, Parkinson, Stroke, MS, ALS m.fl., kan måltidssituationen ibland bli en utmaning. Sjukdomsperioder påverkar hela vardagen och förutsättningarna för en positiv måltidsupplevelse kan ha förändrats. Rätt mat och aktivering hänger ihop och är extra viktig för dig som är i behov av rehabilitering.

Olivia Rehabilitering kommer till hösten 2017 att erbjuda en unik måltidsprofil inom rehabiliterings programmet. Genom vårt multidisciplinära team skapas en helhetssyn på måltidssituationen. Teamet består av arbetsterapeut, logoped och fysioterapeut. Vid behov samarbetar vi med dietist utifrån.

Här nedan är de sju områden vi tycker är viktiga vid måltid:

  • Ergonomi
  • Tilltala alla sinnen
  • Självständighet
  • Planering och genomförande
  • Nutrition
  • Sociala aspekter
  • Munhälsa

Måltidsprofilen har utvecklats i samarbete med Camanio AB som arbetar med ät hjälpmedel och kvalitetsmätningsverktyg för måltidssituationen.
Om det finns behov kan utprovning av ät hjälpmedel erbjudas. Efter avslutad rehabilitering dokumenterar vi en plan för din måltidssituation som du kan ha med dig hem och fortsätta arbeta med.