Träna med Wii sport/fitnessWii

Fysisk träning är för de flesta med en neurologisk sjukdom/skada en nödvändighet för att bibehålla sin fysiska förmåga. Träningen i form av hemträningsprogram kan ibland bli lite enahande. Då kan Wii Sport vara ett roligt och motiverande komplement till din träning.

Under din rehabiliteringsvistelse så ta chansen att prova-på att spela tennis, golf, bowling eller någon av de andra sporterna!

Olivia Rehabilitering, Vendevägen 85B, 182 91 Danderyd. Telefon: 08-522 509 30