Mindfulnessträning –
en metod som kan hjälpa dig att hantera din smärta

Fysisk och kronisk smärta kan medföra enorm oro och stress. När mindfulnessträning introduceras till Västvärlden för mera än 30 år sedan vände man sig främst till de med kroniska besvär, personer med kronisk smärta, MS, cancer, fibromyalgi och trafikskador.

Beprövad forskning har nu visat att mindfulness kan lindra smärtan för personer med kroniska besvär, samt minska den oro och stress som ofta följer. Symptom och lidande minskar, vilket leder till ökad livskvalité. På detta sätt kan mindfulness ses som ett mycket värdefullt komplement till annan smärtbehandling.

Med mindfulnessträning får du konkreta verktyg och övningar som kan hjälpa dig hantera din smärta. Du lär dig att förhålla dig till smärtan på ett nytt sätt som gör att du bättre kan leva med ditt fysiska besvär. Istället för att försöka skjuta undan smärtan, vilket kan bidra till att smärtan ökar, får du med mindfulness lära dig att observera och möta smärtan. På så sätt kan du med träning få en ny relation till din smärta, lära att känna den, dess förändringar och nyanser, som kan ge dig en distans och ett annorlunda sätt att uppleva din smärta.

Mindfulness betyder ”medveten närvaro” och är baserad på buddistiska rötter, en visdom från öst förenat med västerländska beprövade former. Metoden innebär att du lär dig övningar som ökar medvetenheten om kropp, andning, känslor och tankar. Mindfulness innebär att vara närvarande i nuet, i varje ögonblick, att uppmärksamma det som är utan att värdera eller döma saker och ting som de är i stunden.

”Medveten närvaro” kan ses som en djup inre resurs som vi alla har tillgång till, men som vi behöver lära och utöva för att kunna ta del av de positiva effekterna som mindfulness kan ge.

Ett aktivt deltagande i ett mindfulness program kan leda till en större inre ro, insikt och mera fridfullt liv. Syftet med programmet är att du genom att lära dig mindfulness övningar kan utveckla nya perspektiv och förhållningssätt att bemöta dig själv, din sjukdom och din livssituation, och på så sätt förbättra din hälsa och välbefinnande.


 

Olivia Rehabilitering, Vendevägen 85B, 182 91 Danderyd. Telefon: 08-522 509 30