Varför rehabilitering?

Du som har en neurologisk sjukdom eller skada, rörelsehinder, koordinationssvårigheter, ataxier, trötthet, balansproblem eller någon av alla svårigheter sjukdomen/skadan medför, ser ofta tillvaron som mycket begränsad. Dina möjligheter är kringskurna. Rehabilitering är den behandlingsmetod som lär dig att hantera din situation på ett nytt sätt. Att få kunskap om din sjukdom eller ditt funktionshinder är nödvändigt för att återta kontrollen över ditt liv. Att lära dig hantera svårigheter med hjälp av träning, planering, hjälpmedel och anpassning är en väg att göra livssituationen enklare. Olivia Rehabilitering försöker ge dig motivation och tilltro till dina möjligheter. Det är vad rehabilitering handlar om.

Vill du ladda ner vår nya broschyr kan du göra det här

Olivia Rehabilitering, Vendevägen 85B, 182 91 Danderyd. Telefon: 08-522 509 30