Polio

Programmet vänder sig till dig som har polio eller post polio. Syftet med programmet är att du ska få mer information och kunskap om din sjukdom och att du ska få träning för att förbättra eller bibehålla din funktionella förmåga samt att förebygga sekundära komplikationer.

Fysisk träning varvas med föreläsningar i olika ämnen. Du får tips om t ex dina sociala rättigheter och möjligheter och hur du utifrån din diagnos kan träna på ett optimalt sätt. Vi ser över din hjälpmedelssituation om det är något som behöver kompletteras och provar kanske på lite olika fritidaktiviteter.

Du får också träffa andra personer som är i samma situation som du själv och ni kan dra nytta av varandras kunskap och erfarenheter.

Efter avslutad rehabilitering kan du fortsätta och träna med Olivia vänner, tisdag och torsdag mellan klockan 14-16.

Olivia Rehabilitering, Vendevägen 85B, 182 91 Danderyd. Telefon: 08-522 509 30