Onkologi rehabiliteringsprogrammet

 

Rehabilitering i balans

Vi vänder oss till dig som har avslutat behandling mot en cancersjukdom och som önskar ett omtänksamt rehabiliteringsprogram. Vår målsättning med Onkologiprogrammet är att integrera kropp och själ för att stärka din livslust och öka ditt välbefinnande och din livskvalitet. Samspelet mellan kropp och själ är den centrala kärnan i det vi kallar ”Rehabilitering i balans”.

Programmet ser vi som ett stöd för din egen unika resa i livet där kropp och själ möts för att fortsätta din läkning. Rehabiliteringen handlar om att se helheten, att se din potential och möjligheter till välbefinnande på det fysiska och psykiska planet.

Vårt program bygger på kunskap från hälso- och sjukvården. Läs mer i länken nedan ”SBU Kommenterar Bröstcancer och rehabilitering”, som påvisar att ”fysisk aktivitet efter behandling minskar trötthet och kan höja livskvaliteten” … ”fysisk aktivitet leder inte till förvärrat lymfödem”

SBU Kunskapscentrum för hälso- och sjukvården

Fysisk aktivitet

Vi människor är gjorda för rörelse. Det finns starka vetenskapliga bevis för att fysisk aktivitet har en rad goda effekter på vår kropp och själ. Forskning har visat att fysisk aktivitet spelar en viktig roll under behandling och rehabilitering i samband med cancersjukdom. Regelbunden fysisk aktivitet kan reducera såväl biverkningar av cancerbehandlingen som symtom av sjukdomen.

Det är mycket vanligt att drabbas av stark trötthet under och efter cancerbehandling och som en följd av detta även nedsatt kondition och styrka. I vårt program har vi många möjligheter att prova olika former av fysisk aktivitet så du kan hitta det som passar just dig. Det är viktigt att hitta det som är roligt att göra, som du har lust att göra regelbundet.

www.fyss.se

Mindfulness – medveten närvaro och välbefinnande

Mindfulness betyder ”medveten närvaro” och innebär att du genom olika meditations- och yogaövningar ökar medvetenheten om din kropp, din andning, dina känslor och tankar. Dessa konkreta övningar blir också ett förhållningssätt till dig själv och till livet.

”Medveten närvaro” kan ses som en djup inre resurs som vi alla har tillgång till, men som man behöver lära och öva för att kunna frigöra och därmed växa och läkas. I vårt mindfulnessprogram lär vi dig nya verktyg för ökad medvetenhet och sätt att möta din cancersjukdom. Avsikten är att övningarna skall användas i din vardag för att öka ditt välbefinnande.

Medveten närvaro är ett tillstånd som kan ge dig mer ro och insikt i hur du skall förhålla dig till din sjukdom och livssituation. Genom att bli medveten om vad som sker inombords ökar tilliten och förmågan att se valmöjligheter även i de svåraste situationer. Detta ökar din inre styrka och förmåga att underhålla balansen mellan kropp och själ.

Läkartidningen, pdf

Personlig rehabiliteringsplan

Vårt team arbetar tillsammans med dig för att skapa en personlig rehabiliteringsplan anpassad efter dina förutsättningar, behov och önskemål. Rehabiliteringsteamet består av läkare, psykolog, sjukgymnast, kurator och dietist.

Alla i teamet har specialistkunskaper och lång erfarenhet av fysisk och psykisk rehabilitering. Det ger goda förutsättningar för att ge dig bästa möjliga onkologiska rehabiliteringsprogram. På ett personligt och professionellt sätt ger vi dig möjligheten till återhämtning och bearbetning av din cancersjukdom, dina känslor och tankar för att du sedan ska få nya verktyg och sätt att gå vidare.

Den miljö vi erbjuder är trygg, öppen och tillåtande. Här får du del av andras kunskap och erfarenhet och kan dela med dig av din.

Gruppsamtal och föreläsningar

 • Att få cancer - En ny livssituation, reaktioner, fysiska och psykiska förändringar.
 • Cancersjukdomen - Orsak och förekomst, behandling och biverkningar.
 • Att möte omgivningen - Att möte och förhålla sig till omgivningen, vänner, familj, arbetsgivare och kollegor.
 • Krisreaktioner - Krisreaktionens fyra faser: chock-, reaktion-, bearbetning- och nyorienteringsfasen.
 • Mindfulness - En metod att möte ens livssituation, förhålla sig till sjukdomen, det man varit med om, vara i nuet och gå vidare.
 • Att gå vidare - Rehabilitering, vad behöver jag för att ta hand om mig själv, må bra? Verktyg för att hantera stress, hitta balans mellan kropp, tankar och känslor.
 • Coping - Strategier med utgångspunkt från begreppet KASAM, känsla av sammanhang.
 • Diet - Råd, tips och rekommendationer.
 • Att fortsätta själv - Att stärka det psykiska och fysiska välbefinnandet, fysiska träning och motion, nätverk och stödinsatser.

Rehabilitering och boende

Den dagliga rehabiliteringen sker i helt nyrenoverade lokaler på Vendevägen i Danderyd. Du bor i enkelrum på Mörby Hotell. Här äter du frukost och middag. Här har du nära till kommunikationer, natur och aktiviteter.

Behöver du tillsyn så finns en sjuksköterska där dygnet runt. Det är gångavstånd mellan hotellet och vårt Rehab center.

Vi har daglig tillgång till Mörbybadet som finns mellan hotellet och Olivia rehabilitering. Lunchen äter vi tillsammans på restauranger i närheten.

Rehabiliteringstid

12 dagar med start måndagar

Mål med rehabiliteringen

Tillsammans med dig sätter vi upp mål för din rehabilitering. Vår målsättning är att du under och efter rehabiliteringen ska
 • Få stöd i din resa mot ökat välbefinnande, funktionsförmåga och livskvalité
 • Hitta former av fysisk aktivitet som du tycker om och vill utföra regelbundet
 • Få nya redskap och förhållningssätt att möta dig själv och din livssituation
 • Stärka din självkänsla och livslust för att skapa förutsättningar att gå tillbaka till arbete
 • Få ökad kunskap och information om cancer, dess orsaker, behandlingsmetoder och hur de påverkar din kropp
 • Få möjlighet till reflektion, återhämtning och bearbetning i en lugn och harmonisk miljö
 • Möta andra människor att dela upplevelser och erfarenheter med

Våra programledare

Programmet leds av Johanna Olind, kurator.

Utöver Johanna finns hela rehab-teamet på Olivia Rehab till ditt förfogande som tillför ännu mer kunskap och känsla. Vårt team har många års erfarenhet av aktiv och kvalificerad rehabilitering.

Programmet tar naturligtvis emot patienter från hela landet. Remisshandlingar och andra formalia får du del av via din läkare eller kurator.

Vi svarar på alla dina frågor. Du pratar med Johanna Olind, ansvarig för onkologiprogrammet på Olivia Rehabilitering eller Petter Fielding, verksamhetschef.

Tel: 08-522 509 31 eller 08-522 509 30

E-post: johanna@oliviarehabilitering.se

Så här kan en dag se ut

Så här kan en dag för dig se ut på Olivia rehabilitering:
08.00 - Frukost på Hotellet
09.00 - Promenad eller stavgång till Olivia
10.00 - Gymträning
11.30 - Qi gong
12.00 - Lunch
13.00 - Föreläsning och samtal kring krisreaktioner
14.30 - Mindfulness med meditation, yoga och avspänning
16.00 - Promenad eller stavgång tillbaka till Hotellet
17.30 - Middag på Hotellet

Kvällen är fri och ger tillfälle till reflektion, spontana möten i grupper och möjlighet till egen träning och rekreation. I dagsprogrammet finns utrymme för fikapauser och mellanmål.

 

 

Olivia Rehabilitering, Vendevägen 85B, 182 91 Danderyd. Telefon: 08-522 509 30