NMD (Neuromuskulära sjukdomar)

Programmet vänder sig till dig med någon neuromuskulär sjukdom. Fysisk träning varvas med föreläsningar i olika ämnen. Du får tips om t ex dina sociala rättigheter och möjligheter och hur du utifrån din diagnos kan träna på ett optimalt sätt.

Vi ser över din hjälpmedelssituation om det är något som behöver kompletteras. Du får också träffa någon med en liknande diagnos och livssituation som du själv och dra nytta av andras kunskap och erfarenhet.

Efter avslutad rehabilitering kan du fortsätta och träna med Olivia vänner, tisdag och torsdag mellan klockan 14-16.

Olivia Rehabilitering, Vendevägen 85B, 182 91 Danderyd. Telefon: 08-522 509 30