Mindfulness

Under din vistelse får du möjlighet att ta del av mindfulness, som bygger på Mindfulness Baserad Kognitiv Terapi 8-veckors program, utvecklad av Jon Kabat-Zinn, professor i medicin vid Stress Reduction Clinic och Center for Mindfulness, MA Medical School, USA.

Under din rehabiliteringsperiod får du möjlighet att öva närvaro, medvetenhet och förmåga att leva här och nu. Fokus är på praktiska meditations- och yogaövningar för att öka din medvetenhet om kropp, andning, känslor och tankar. Dessa konkreta övningar och metoder kan i sin tur ge ett ändrat förhållningssätt till dig själv, till andra människor och till själva livet.

Medveten närvaro kan ses som en djup inre resurs som vi alla har tillgång till, men som vi behöver lära, få stöd och öva för att kunna frigöra, och därmed växa och läkas. Mindfulness är baserad på buddistiska rötter, insiktsmeditation och zen. Det är en visdom från öst förenat med västerländska beprövade former. Meditationerna har ingen religiös riktning utan fyller funktionen att öppna oss för vår egen natur och förmåga till helhet och hälsa som vi kan ta del av genom att leva här och nu.

Mindfulness fungerar i vardagen när man ställs inför olika situationer och problem. Istället för att reagera utifrån inlärda beteendemönster kan man genom mindfulness agera mer medvetet och uppmärksamt utifrån den specifika situationen. Genom att bli medveten om vad som sker inombords, ökar tilliten och förmågan att se valmöjligheter även i de svåraste situationerna.

Undersökningar visar att mindfulness hjälper mot:

  • Stress
  • Fysisk och psykisk smärta
  • Sömnsvårigheter
  • Depression
  • Spänningar och svårigheter med avslappning
  • Låg energi och saknad av entusiasm till livet
  • Låg självkänsla

Medveten närvaro kan ge dig en ökad livskvalitè, en större inre ro och insikt som kan leda till ett mera fridfullt och glädjefyllt liv. Vårt program är anpassat till din rehabilitering där avsikten är att övningarna i medveten närvaro kan användas i din vardag för ökat välbefinnande.

 

MINDFULNESS OCH SMÄRTA

Mindfulnessträning –
en metod som kan hjälpa dig att hantera din smärta

Fysisk och kronisk smärta kan medföra enorm oro och stress. När mindfulnessträning introduceras till Västvärlden för mera än 30 år sedan vände man sig främst till de med kroniska besvär, personer med kronisk smärta, MS, cancer, fibromyalgi och trafikskador.

Beprövad forskning har nu visat att mindfulness kan lindra smärtan för personer med kroniska besvär, samt minska den oro och stress som ofta följer. Symptom och lidande minskar, vilket leder till ökad livskvalité. På detta sätt kan mindfulness ses som ett mycket värdefullt komplement till annan smärtbehandling.

Med mindfulnessträning får du konkreta verktyg och övningar som kan hjälpa dig hantera din smärta. Du lär dig att förhålla dig till smärtan på ett nytt sätt som gör att du bättre kan leva med ditt fysiska besvär. Istället för att försöka skjuta undan smärtan, vilket kan bidra till att smärtan ökar, får du med mindfulness lära dig att observera och möta smärtan. På så sätt kan du med träning få en ny relation till din smärta, lära att känna den, dess förändringar och nyanser, som kan ge dig en distans och ett annorlunda sätt att uppleva din smärta.

Olivia Rehabilitering, Vendevägen 85B, 182 91 Danderyd. Telefon: 08-522 509 30